Ürün Detayı - TEKNİKOM VR 32C

 

TEKNİKOM VR 32C TEKNİKOM VR 32C

Çok amaçlı kullanım için tasarlanmış,  19”, 3U standartlarına uygun şekilde tasarlamıştır. Yapılan kayıtlar cihazın sabit diskinde saklanır. Tüm özelliklerine yerel ağ ve internet üzerinden erişilebilir. İstenilen sayıda kayıt cihazı ve kullanıcının olduğu uygulamalara cevap verebilir. Telefon hatlarının yanısıra çeşitli sinyal kaynaklarından da kayıt yapılabilir. Çok kullanıcılı yetki sistemi ile farklı kullanıcıların farklı yetkilerle sistemi kullanımı sağlanır.

- Kayıt dinleme ve canlı izleme internet ve intranet üzerinden yapılabilir. Bu özellik VR-32C'de standart olarak sunulmuştur.

- Kayıtlar telefonun kapanıp açılmasına göre veya ses seviyesine göre başlatılıp bitirilir.

- Örneksel girişli(analog), girişler sayısal veriye dönüştürülerek kayıt edilebilir.

- Bütün kayıtlar bilgisayar sabit diskinde saklanır.

- Sisteme log-in olmaya gerek olmadan kayıt yapabilir, kayda başlamak için operatör müdahalesine gerek duymaz.

- Kayıt otomatik olarak yapılır. Kayıt başlama için hat gerilimi ya da ses seviyesi (vox) yöntemleri kullanılır

- Sistemde; hattaki gelen veya giden seslerden herhangi birinin ses düzeyinin bir diğerine göre düşük olması durumunda kazanç ayarını otomatik olarak cihaz tarafından yapılır.

- Arayan ve aranan telefon numaraları gösterilir.

- Sistem ayrı bir bilgisayara ihtiyaç duymadan tek başına çalışır

- Sistem Windows XP Professional platformunda çalışır.

- Kayıt sırasında hatlara uyarı sesi eklenebilir.

- Kayıt alma anında canlı izleme özelliği vardır.

- Herhangi bir arıza veya yanlış çalışma sonucu kullanıcı tarafından işitilebilir ve görülebilir şekilde uyarı verir.

- Telefon rehberi oluşturularak kayıt listelerinde isimlerin de görülmesi sağlanır.

- Kayıtlara açıklama eklenebilir.

- Kayıt sırasında hatlara uyarı sesi eklenip eklenmeyeceği programlanabilir.

- Gizli olarak çalışabilir.

- Devam etmekte olan görüşme canlı olarak izlenebilir.

- İstenilen sayıda ve yetkide kullanıcı tanımlanabilir.

- Olaylar ve kayıtlarla ilgili bilgiler ayrıca metin dosyalarında da saklanır.

Otomatik e-mail yollama özelliği ile:

- Kayıttan sonra görüşme bilgileri ses dosyası eklenerek veya eklenmeden yollanabilir.

- Belli zamanlarda görüşme bilgileri topluca iletilebilir.

- Sistemin çalışmasi ile ilgili alarmlar iletilir.

- Olay ve kayıt bilgi dosyaları yollanabilir.

- İstenilen sayıda e-mail adresine iletilebilir.

Eski kayıtlar çeşitli arama kriterlerinin biri veya birkaçına göre listelenebilir:

- Hatlara göre,

- Tarih ve saat aralığına göre,

- Kayıt süresine göre,

- Görüşülen numaraya göre,

- Aramanın yönüne göre,

- Telefon rehberindeki isme göre,

- Ekli açıklamaya göre,

- İsteğe bağlı kayıt özelliği ile yalnız belli numaralarla yapılan görüşmeler kayıt edilebilir.

- Otomatik yedekleme programı ile yapılmış olan tüm kayıtlar üzerindeki DVD 'ye  ya da  istenilen bir ortama  otomatik olarak yedekleme yapılabilir.

Güvenlik:

- Yapılan kayıtların yetkisiz kullanıcılar tarafından silinmesini engellemek için tüm kayıtlar gizli bir belekte saklanır.

- Kapsamlı yetkilendirme sistemi ile şifreli koruma gerçekleştirilmiştir.

Fiyat :
Bu Kategorideki Diğer Ürünler