Ürün Detayı - MT 300

 

MT 300 MT 300

MT 300 SANTRAL ÖZELLİKLERİ

  -28 harici ve 203 dahili hat
  -Bekletmede müzik,radyo / teyp bağlantısı
  -Enerji kesintisinde doğrudan PTT hattına bağlanma
  -Akü bağlayabilme
  -Santrala uzaktan servis verme ve programlama
  -MF veya DP harici hatlar.
  -Standart herhangi bir telefon,fax,modem bağlayabilme
  -Kapı açma devresi
  -Dahili görüntülü telefon ve kamera bağlayabilme
  -Sesli yanıt sistemi (Robot Operatör) özelliği
  -Detaylı görüşme raporlaması için yazıcı veya PC bağlayabilme
  -FCT cihazı bağlayabilme
  -LCR (least cost routing)
  BOYUTLAR: 190 X 450 X 330 mm

ABONE ÖZELLİKLERİ

  -Abone kısıtlaması (şehir içi,vs)
  -Hat aktarma
  -Harici çağrıları tek tuşla cevaplama
  -Park etme
  -Otomatik arama
  -Çağrı toplama
  -DISA(doğrudan iç hat arama)
  -Uyandırma / İkaz
  -Şifre (Telefonu kilitleme)
  -Son numara tekrarı
  -Konuşma süresini kısıtlama
  -Konferans
  -Beni izle,Yoksam Beni İzle
  -Araya girme
  -Hafızadan arama
  -Rahatsız edilmeme
  -Yetki taşıma
  -Gece servisi ve daha birçok özellik

MT 300 SANTRALI ÇEVRE BİRİMLERİ

KTS300 KONSOL
  Çok fonksiyonlu bir telefon ve yanına monte edilen meşgul panolu modülden olu-
  şur.20 adete kadar konsol telefonu bağlanabilir.
AKÜ MODÜLÜ
  Santral enerji kartına doğrudan akü bağlanabildiğinden ayrıca akü modülü gerek-
  tirmez.
AKÜ
  Akü modülüne iki adet 12V en fazla 10 Ampersaatlik akü seri olarak (24V) bağla-
  nır. Aküler santralin trafik kapasitesine bağlı olarak 2-4 saat sistemi çalıştırır.
FCT CİHAZI (Sabit GSM Terminali)
  Santral harici hatlarına cep telefonlarıyla ucuz konuşabilmek için FCT cihazı bağ-
  lanır.
ROBOT (Sesli Yanıt Modülü)
  Santrala gelen çağrılara cevap verip daha önceden kaydedilen karşılama mesajı- 
  nı okur.Arayan kişinin doğrudan dahili abonelere ulaşmasını mümkün kılar.MT300
  santralına dört veya sekiz kanallı robot takılır.
BEKLETME MÜZİĞİ
  Santralın içinde bulunan elektronik bekletme müziğinin istenmediği durumlarda
  santrala harici bir müzik cihazı takılabilir. Bu cihaz radyo/teyp/cd çalar olabildiği
  gibi özel olarak kaydedilmiş Bekletme Müziği cihazı da olabilir.
12 KHz ÜCRETLENDİRME MODÜLÜ
  Yapılan görüşmelerin gerçek ücretlendirmesini kaydetmek için santral harici hat-
  larında 12KHz ücretlendirme dedektörleri mevcuttur.(Santral içinde)
YILDIRIM KORUYUCU
  Santral PTT girişleri yüksek gerilim ve yıldırıma karşı korunmuş olmasına rağmen
  açık arazilerde kurulu santral harici hatlarının ayrıca korunmasında büyük bir fay-
  da vardır. Bunun için santralle harici hatlar arasına yıldırım koruyucular yerleşti-
  rilir ve topraklanır.Yıldırım koruyucu devreleri 2 veya 4 hatlı olabilir.
BİLGİSAYAR PROGRAMI
  Santrale ET2000 , PC KONSOL , TELEFON TAKİP PROGRAMI gibi PC Programları
  hizmet edebilir.(Ürünlerimiz / PC PROGRAM sayfalarına bakınız)
Fiyat : Görüşülür
Bu Kategorideki Diğer Ürünler